Viện Kiểm sát với vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Viện Kiểm sát với vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam Authors: Nguyễn, Thị Phương Nga Phạm, Mạnh Hùng Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự;Viện Kiểm sát Issue Date: 2014 Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 5 tr.… Continuer de lire Viện Kiểm sát với vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam

Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở số liệu xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội)

Title: Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở số liệu xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) Other Titles: Recidivism, dangerous recidivism under the Vietnam Criminal Code 1999 (based on trial data of People’s Courts of Hanoi) Authors: Nguyễn, Thanh… Continuer de lire Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở số liệu xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội)

Tội hủy hoại rừng trong luật hình sự Việt Nam

itle: Tội hủy hoại rừng trong luật hình sự Việt Nam Authors: Lê, Thị Phương Minh Keywords: Tội hủy hoại rừng;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm. Issue Date: 2013 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 9 tr. Abstract: Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý… Continuer de lire Tội hủy hoại rừng trong luật hình sự Việt Nam

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp Authors: Đặng, Mai Hoa Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật hình sự;Thẩm phán;Luật tố tụng hình sự Issue Date: 2010 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Abstract: Phân tích các đặc điểm của các mô hình… Continuer de lire Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các dấu hiệu lỗi cố ý và vô ý theo luật hình sự Việt Nam

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các dấu hiệu lỗi cố ý và vô ý theo luật hình sự Việt Nam Other Titles: Some theoretical issues and practical signs of intenional and unintentional errors under criminal law Viet Nam Authors: Đỗ, Xuân Giang Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm… Continuer de lire Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các dấu hiệu lỗi cố ý và vô ý theo luật hình sự Việt Nam

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

itle: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Other Titles: The crime of making, storing , transporting, circulating counterfeit checks , and other counterfeit valuable papers of… Continuer de lire Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

Các biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương)

Title: Các biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương) Other Titles: The preventive measures for juvenile offenders (on the basis of empirical research in Hai Duong province) Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài Keywords: Luật hình sự;Người chưa thành niên;Phạm tội;Pháp… Continuer de lire Các biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương)