Những bàn tay toan tính che trời

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58162 Title: Những bàn tay toan tính che trời Authors: Nguyên, Cẩn Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo Issue Date: 2015 Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-8-2015 ; 4 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58162 Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thấp thoáng lời kinh Vào cửa Bất nhị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58159 Title: Thấp thoáng lời kinh Vào cửa Bất nhị Authors: Đõ, Hồng Ngọc Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo Issue Date: 2015 Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-8-2015 ; 4tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58159 Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Những ngôi nhà mộc xa xăm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58147 Title: Những ngôi nhà mộc xa xăm Authors: Nhụy, Nguyên Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo Issue Date: 2015 Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-8-2015 ; 2tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58147 Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)Đại lễ vu lan;Phật giáo

Quả trứng không thể bổ ba

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58146 Title: Quả trứng không thể bổ ba Authors: Hoàng, Thị Như Huy Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo Issue Date: 2015 Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-8-2015 ; 1tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58146 Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)