Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Title: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam Authors: Lê, Văn Hải Keywords: Luật kinh tế;Thuế thu nhập doanh nghiệp;Pháp luật Việt Nam Issue Date: 2010 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 99 tr. Abstract: Phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển… Continuer de lire Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn

Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn Authors: Lưu, Tiến Minh Keywords: Chính quyền cấp quận;Hà Nội;Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 125 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16186 Appears in Collections: Luận văn… Continuer de lire Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ Authors: Nguyễn, Hữu Quân Keywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũng Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 132 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Người đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp 2005

Title: Người đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp 2005 Authors: Nguyễn, Văn Thắng Keywords: Luật doanh nghiệp;Luật thương mại;Người đại diện;Pháp luật Việt Nam Issue Date: 2007 Publisher: H. : Khoa Luật Citation: 94 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13605 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam Authors: Trương, Thị Hạnh Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sự Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 119 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005

Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005 Authors: Hà, Thị Nguyệt Thu Keywords: Luật dân sự;Luật sở hữu trí tuệ;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt Nam Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 132 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16189 Appears in Collections: Luận… Continuer de lire Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005

Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án

Title: Giải quyết tranh chấp dân sự về quyền tác giả tại tòa án Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả;Tòa án dân sự Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 115 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16187 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)