Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam Authors: Nguyễn, Thị Hương Keywords: Khiếu nại;Luật hình sự;Tố cáo;Tố tụng hình sự Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 89 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16420 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC) Publicités

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng Authors: Trần, Thị Hằng Keywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm Issue Date: 2007 Publisher: H. : Khoa Luật Citation: 90 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam Authors: Trần, Thị Thu Nam Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấp Issue Date: 2007 Publisher: ĐHQGHN Citation: 114 tr. Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát… Continuer de lire Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam Authors: Hoàng, Đức Ngọc Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date: 2010 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 127 tr. Abstract: Chương 1: Những vấn đề chung về phạm tội… Continuer de lire Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Title: Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ Authors: Nguyễn, Hữu Quân Keywords: Khoa học công nghệ;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tham nhũng Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 132 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16192 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam Authors: Trương, Thị Hạnh Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sự Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 119 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194 Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay Authors: Nguyễn, Hữu Tuấn Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sự Issue Date: 2009 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 108 tr.… Continuer de lire Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay