Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tae Yang Việt Nam

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tae Yang Việt Nam Authors: Đinh, Thị Huyền Nhung Keywords: Khoa học môi trường;Công nghệ môi trường;Phương pháp hóa học;Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam;Xử… Continuer de lire Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tae Yang Việt Nam

Nghiên cứu sự phân bố của Asen trên các hạt trầm tích

Nghiên cứu sự phân bố của Asen trên các hạt trầm tích Authors: Hoàng, Thị Tươi Keywords: Khoa học môi trường;Nước ngầm;Asen;Hạt trầm tích Issue Date: 2011 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 17 tr. Abstract: Tổng quan về Asen phân bố trong khoáng và trầm tích. Ứng dụng chiết chọn lọc để… Continuer de lire Nghiên cứu sự phân bố của Asen trên các hạt trầm tích

Nghiên cứu một số phân tử có chuyển pha spin

Nghiên cứu một số phân tử có chuyển pha spin Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh Keywords: Vật lý nhiệt;Phân tử kim loại;Trạng thái spin;Chuyển pha spin Issue Date: 2012 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Citation: 23 tr. Abstract: Giới thiệu về lý thuyết hàm mật độ (DFT) và các phương pháp tính toán.… Continuer de lire Nghiên cứu một số phân tử có chuyển pha spin

Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm các môn học tự nhiên : Đề tài NCKH. QT.05.01

Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm các môn học tự nhiên : Đề tài NCKH. QT.05.01 Authors: Trần, Trọng Hiếu Vũ, Tiến Dũng Vũ, Đức Minh Đinh, Quang Thắng Keywords: Phần mềm thi trắc nghiệm;Thi trắc nghiệm;Tin học Issue Date: 2005 Publisher: H. : ĐHQGHN Abstract: Trình bày một hệ thống hoàn chỉnh cho… Continuer de lire Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm các môn học tự nhiên : Đề tài NCKH. QT.05.01

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006 Authors: Bùi, Ngọc Hà Keywords: Lịch sử Đảng;Đào tạo cán bộ;Đảng Cộng sản Việt Nam;Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Issue Date: 2008 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội… Continuer de lire Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006

Nghiên cứu và xây dựng mạng truyền tin không dây : Đề tài NCKH. QC.04.01

Nghiên cứu và xây dựng mạng truyền tin không dây : Đề tài NCKH. QC.04.01 Authors: Chử, Văn An Chử, Đức Trình Nguyễn, Thành Hiếu Nguyễn, Vinh Quang Keywords: Mạng không dây;Thông tin di động;Điện tử viễn thông Issue Date: 2005 Publisher: H. : ĐHQGHN Abstract: Tổng quan về công nghệ CDMA và ứng dụng… Continuer de lire Nghiên cứu và xây dựng mạng truyền tin không dây : Đề tài NCKH. QC.04.01

Về hoạt động của trạng từ Déjà và cách biểu đạt ngữ nghĩa của déjà trong tiếng Việt

Về hoạt động của trạng từ Déjà và cách biểu đạt ngữ nghĩa của déjà trong tiếng Việt Authors: Vũ, Thị Ngân Keywords: Trạng từ;Ngữ nghĩa;Tiếng Việt;Tiếng Pháp Issue Date: 2000 Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội Description: tr. 173-179 Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000 URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24072 Appears… Continuer de lire Về hoạt động của trạng từ Déjà và cách biểu đạt ngữ nghĩa của déjà trong tiếng Việt